Privacy policy (www.fmprojects.eu)

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van FM Projects (www.fmprojects.eu).

Elke bezoeker van de FM Projects website is gebonden door deze voorwaarden. De bezoeker verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord om regelmatig deze regels en voorwaarden na te lezen.

Eigenaar:

De hierna vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website www.fmprojects.eu

FM Projects verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Steve Jacobs op stv.jcbs@icloud.com.

Verwerkingsdoeleinden

FM Projects verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Web Inhoud:

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm dan ook, zijn door FM Projects enkel ter informatie meegedeeld.

Persoonlijke aansprakelijkheid:

FM Projects kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site.

Intellectuele eigendom & copyright:

Iedere gebruiker van de FM Projects website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van FM Projects bv.

Veiligheid & Data bescherming:

Op de website van FM Projects zijn meerdere maatregelen van kracht om onze bezoekers te beschermen.

Vrijgegeven informatie:

De vrijgegeven informatie van de informatie zoeker word uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag of reactie. Het is enkel mogelijk om informatie vrij te geven via het Contact formulier, Vacature, Afsprakenplanner, Nieuwsbrief of Offerte aanvraag. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden.

Aanpassingen:

FM Projects behoudt zich het recht om deze Privacy Statement op elk moment en vrijblijvend te wijzigen.

Cookie verklaring

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren om onze dienstverlening te verbeteren of voor marketing doeleindes

Meldingen & contact